Länsföreningen har till uppgift

-att skapa opinion och påverka samhället i syfte att öka kunskapen om stroke och därmed åstadkomma bättre levnadsvillkor för de som överlevt stroke och deras närstående samt ge dem möjlighet till gemenskap och erfarenhetsutbyte.

 

Strokeföreningen i Stockholms län

Bäste läsare, medlen som icke medlem, som nu har hittat vår nya hemsida

Vår nya hemsida, som du nu är inne på, kan du hitta det mesta i informationsväg om stroke som är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Vi vill ge så fullödig information som möjligt så att de som gått igen stroke får ett värdigt liv efter stroke och de som inte haft en stroke ska finna stöd för att i sitt liv förhindra att stroke uppstår.

 

Om du som inte är medlem vill jag erbjuda dig medlemskap i någon av våra lokalföreningar i länet där vår strategi för arbetet är att förmedla kunskap. skapa opinion för förbättrad strokevård och rehabilitering samt erbjuda positiva medlemsmöten och aktiviteter. Här på hemsidan hittar du alla kontaktuppgifter. Välkommen till oss för att bli en av de som kan förändra vård och be-handling, rehabilitering och bättre livsmiljö för personer som genomgått stroke och deras an-höriga.

 

Jag hoppas på återseende

Lennart Håwestam

Lennart Håwestam

Styrelseordförande

Strokeföreningen i Stockholms län

 

 Föreningens övertygelse

Länsföreningen grundsyn

• Allas lika värde

• Alla ska mötas med respekt, värdighet och förståelse

• Alla ska ges förutsättningar att kunna vara delaktiga i samhället utifrån sina villkor

• Allas rätt till god vård och rehabilitering oberoende av kön, etnicitet och var man bor i landet

• Alla yrkeskategorier som kommer i kontakt med dem som har fått stroke ska ha kunskap och kompetens om stroke och dess konsekvenser för att kunna bedöma behovet av vård, rehabilitering, omsorg, hjälpmedel och annat stöd

 

SWISHA EN GÅVA NU!

Målet med vår förening

ADRESS

Måsholmstorget 3
127 48 Skärholmen

TELEFON

Tel: 08 549 019 00

E-POST

kansliet@strokesthlmlan.se